główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-04-15 13:14
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 15.04.2020r.
Wykonanie: Artur Wróbel
242. Data: 2020-04-15 13:12
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 15.04.2020r.
Wykonanie: Artur Wróbel
243. Data: 2020-04-14 13:54
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 14 kwietnia 2020r.
Wykonanie: Aneta Świgoń
244. Data: 2020-04-14 13:53
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 14 kwietnia 2020r.
Wykonanie: Aneta Świgoń
245. Data: 2020-04-14 13:52
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 14 kwietnia 2020r.
Wykonanie: Aneta Świgoń
246. Data: 2020-04-10 10:02
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja - zmiana kręgu osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Mariusz Jarosz
247. Data: 2020-04-10 10:01
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja - zmiana kręgu osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Mariusz Jarosz
248. Data: 2020-04-08 15:01
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 819/1, 819/2 w miejscowości Brzezinki Stare, Obręb Brzezinki Stare, Gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
249. Data: 2020-04-08 14:59
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 819/1, 819/2 w miejscowości Brzezinki Stare, Obręb Brzezinki Stare, Gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
250. Data: 2020-04-06 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
251. Data: 2020-04-06 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
252. Data: 2020-04-06 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
253. Data: 2020-04-06 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
254. Data: 2020-04-06 15:06
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
255. Data: 2020-04-06 15:05
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
256. Data: 2020-04-06 15:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
257. Data: 2020-03-31 14:53
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Sekretarz Gminy.
Wykonanie: Anna Chołuj
258. Data: 2020-03-30 16:52
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Podinspektor ds. promocji i informacji.
Wykonanie: Anna Chołuj
259. Data: 2020-03-27 13:42
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020R
Wykonanie: Mariusz Jarosz
260. Data: 2020-03-27 13:42
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O SPOSOBIE DOKONANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020R
Wykonanie: Mariusz Jarosz
261. Data: 2020-03-27 09:17
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że w dniu 27.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
262. Data: 2020-03-27 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że w dniu 27.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
263. Data: 2020-03-23 19:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 25/03/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
264. Data: 2020-03-23 19:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 25/03/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
265. Data: 2020-03-23 19:03
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 25/03/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
266. Data: 2020-03-20 13:34
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. Zwoleński, woj ,mazowieckie"
Wykonanie: Artur Wróbel
267. Data: 2020-03-19 14:50
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb 0004 Janów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
268. Data: 2020-03-19 14:50
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb 0004 Janów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
269. Data: 2020-03-19 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla: "Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, obręb 0005 Józefów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
270. Data: 2020-03-19 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla: "Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, obręb 0005 Józefów, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj