główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2019-11-06 16:12
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
242. Data: 2019-11-06 16:10
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
243. Data: 2019-11-06 15:16
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
244. Data: 2019-11-06 15:14
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
245. Data: 2019-11-06 15:11
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
246. Data: 2019-11-06 15:10
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectw: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
247. Data: 2019-11-05 09:15
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 07-11-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
248. Data: 2019-11-05 09:13
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 07-11-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
249. Data: 2019-10-30 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
250. Data: 2019-10-30 10:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
251. Data: 2019-10-24 11:30
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Sekretarz Gminy Tczów - w związku z zatrudnieniem na stanowisku
Wykonanie: Anna Chołuj
252. Data: 2019-10-22 12:18
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/10/2019
Wykonanie: Anna Chołuj
253. Data: 2019-10-22 12:18
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/10/2019
Wykonanie: Anna Chołuj
254. Data: 2019-10-18 13:57
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019 - 2032
Wykonanie: Mariusz Jarosz
255. Data: 2019-10-18 13:56
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: dodanie artykułu: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019 - 2032
Wykonanie: Mariusz Jarosz
256. Data: 2019-10-18 13:50
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 17 października 2019 r. O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019-2032”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
257. Data: 2019-10-18 13:48
Dział: Inne > Środowisko
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 17 października 2019 r. O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tczów na lata 2019-2032”.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
258. Data: 2019-10-18 08:57
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
259. Data: 2019-10-18 08:56
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
260. Data: 2019-10-18 08:54
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
261. Data: 2019-10-18 08:53
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 22-10-2019 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
262. Data: 2019-10-16 11:59
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna - RODO
Wykonanie: Anna Chołuj
263. Data: 2019-10-16 11:58
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna - RODO
Wykonanie: Anna Chołuj
264. Data: 2019-10-16 11:57
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
265. Data: 2019-10-16 11:55
Dział: Organy > Rada Gminy > Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów >
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy Tczów
Wykonanie: Anna Chołuj
266. Data: 2019-10-16 11:10
Dział: Urząd > Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Wykonanie: Anna Chołuj
267. Data: 2019-10-16 11:09
Dział: Urząd > Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Tczowie
Wykonanie: Anna Chołuj
268. Data: 2019-10-14 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
269. Data: 2019-10-14 09:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
270. Data: 2019-10-10 11:46
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów
Wykonanie: Mariusz Jarosz