główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

181. Data: 2020-06-04 12:21
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
182. Data: 2020-06-04 12:17
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
183. Data: 2020-06-04 11:18
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
184. Data: 2020-06-04 11:10
Dział: Prawo Lokalne > Raporty o stanie Gminy Tczów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Tczów za rok 2019
Wykonanie: Anna Chołuj
185. Data: 2020-06-04 10:58
Dział: Prawo Lokalne > Raporty o stanie Gminy Tczów
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy w 2019 roku
Wykonanie: Anna Chołuj
186. Data: 2020-06-03 15:17
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
187. Data: 2020-06-03 15:16
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
188. Data: 2020-06-03 13:00
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-06-2020r.
Wykonanie: Anna Chołuj
189. Data: 2020-06-03 13:00
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-06-2020r.
Wykonanie: Anna Chołuj
190. Data: 2020-06-03 08:00
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Anna Chołuj
191. Data: 2020-06-03 07:59
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Anna Chołuj
192. Data: 2020-05-26 21:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów foliowych w Gminie Tczów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
193. Data: 2020-05-26 21:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów foliowych w Gminie Tczów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
194. Data: 2020-05-26 21:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów foliowych w Gminie Tczów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
195. Data: 2020-05-25 08:46
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
196. Data: 2020-05-25 08:46
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
197. Data: 2020-05-22 14:01
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXV uroczystej sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/05/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
198. Data: 2020-05-22 14:01
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXV uroczystej sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/05/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
199. Data: 2020-05-22 13:58
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 29-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
200. Data: 2020-05-22 13:58
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 29-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
201. Data: 2020-05-22 13:57
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 29-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
202. Data: 2020-05-22 13:55
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
203. Data: 2020-05-22 13:55
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
204. Data: 2020-05-22 13:53
Dział: Organy > Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
205. Data: 2020-05-22 13:50
Dział: Organy > Komisje Rady
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29-05-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
206. Data: 2020-05-22 11:26
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia
Wykonanie: Anna Chołuj
207. Data: 2020-05-22 11:25
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia
Wykonanie: Anna Chołuj
208. Data: 2020-05-19 14:47
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20-05-2020 r
Wykonanie: Anna Chołuj
209. Data: 2020-05-19 14:47
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20-05-2020 r
Wykonanie: Anna Chołuj
210. Data: 2020-05-13 13:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 13.05.2020r.
Wykonanie: Anna Chołuj