główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1681. Data: 2018-01-18 12:52
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLIV/186/2017
Wykonanie: Paulina Sekuła
1682. Data: 2018-01-17 21:07
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1683. Data: 2018-01-17 21:00
Dział: Organy > Urząd Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Stanu Cywilnego
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1684. Data: 2018-01-17 20:58
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1685. Data: 2018-01-17 20:57
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1686. Data: 2018-01-16 08:28
Dział: Prawo Lokalne > Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1687. Data: 2018-01-16 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1688. Data: 2018-01-11 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1689. Data: 2018-01-11 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1690. Data: 2018-01-11 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1691. Data: 2018-01-11 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1692. Data: 2018-01-11 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1693. Data: 2018-01-11 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1694. Data: 2018-01-11 13:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1695. Data: 2018-01-11 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1696. Data: 2018-01-11 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1697. Data: 2018-01-09 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2018 roku_GPR.271.18.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1698. Data: 2018-01-09 10:35
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 09-01-2018r
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1699. Data: 2018-01-09 10:34
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 09-01-2018r
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1700. Data: 2018-01-05 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2018 roku_GPR.271.18.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1701. Data: 2018-01-04 14:49
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tczów: referent ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Paulina Sekuła
1702. Data: 2018-01-03 15:16
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego- harmonogram na 2018 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1703. Data: 2018-01-03 15:15
Dział: Inne > Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego- harmonogram na 2018 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1704. Data: 2018-01-02 11:32
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
1705. Data: 2018-01-02 11:30
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
1706. Data: 2017-12-29 10:42
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tczów: referent ds. księgowości podatkowej
Wykonanie: Paulina Sekuła
1707. Data: 2017-12-29 10:41
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tczów: młodszy referent ds. rozliczeń, opłat za pobór wody, ścieków i odpadów komunalnych
Wykonanie: Paulina Sekuła
1708. Data: 2017-12-28 16:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2018 roku_GPR.271.18.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1709. Data: 2017-12-28 16:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2018 roku_GPR.271.18.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1710. Data: 2017-12-28 16:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2018 roku_GPR.271.18.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz