główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1441. Data: 2017-12-01 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w roku 2018_GPR.271.15.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1442. Data: 2017-12-01 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w roku 2018_GPR.271.15.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1443. Data: 2017-12-01 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w roku 2018_GPR.271.15.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1444. Data: 2017-12-01 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w roku 2018_GPR.271.15.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1445. Data: 2017-12-01 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w roku 2018_GPR.271.15.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1446. Data: 2017-12-01 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w roku 2018_GPR.271.15.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1447. Data: 2017-12-01 13:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w roku 2018_GPR.271.15.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1448. Data: 2017-11-30 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół_RO.271.3.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1449. Data: 2017-11-28 09:34
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/11/2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1450. Data: 2017-11-28 09:33
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Tczów dnia 29/11/2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1451. Data: 2017-11-24 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych w Gminie Tczów_GPR.271.14.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1452. Data: 2017-11-23 07:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych w Gminie Tczów_GPR.271.14.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1453. Data: 2017-11-23 07:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych w Gminie Tczów_GPR.271.14.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1454. Data: 2017-11-20 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół_RO.271.3.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1455. Data: 2017-11-20 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół_RO.271.3.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1456. Data: 2017-11-20 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół_RO.271.3.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1457. Data: 2017-11-20 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół_RO.271.3.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1458. Data: 2017-11-20 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół_RO.271.3.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1459. Data: 2017-11-20 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1460. Data: 2017-11-20 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1461. Data: 2017-11-20 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1462. Data: 2017-11-20 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1463. Data: 2017-11-20 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół_RO.271.3.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1464. Data: 2017-11-20 11:54
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2016/2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY TCZÓW
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1465. Data: 2017-11-20 11:48
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2016/2017 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1466. Data: 2017-11-20 11:46
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2016/2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1467. Data: 2017-11-20 11:46
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2016/2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY TCZÓW
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1468. Data: 2017-11-20 11:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2012 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: 2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1469. Data: 2017-11-20 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2012 >
Opis zmian: dodanie artykułu: 2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1470. Data: 2017-11-16 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" dla wybranych placówek oświatowych w Gminie Tczów_GPR.271.14.2017
Wykonanie: Mariusz Jarosz