główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1351. Data: 2018-07-31 14:00
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Gmina Tczów ogłasza trzeci pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na „Sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego pożarniczego STAR 200 o nr rej. ROJ 5252”
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1352. Data: 2018-07-31 13:58
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Gmina Tczów ogłasza trzeci pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na „Sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego pożarniczego STAR 200 o nr rej. ROJ 5252”
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1353. Data: 2018-07-30 11:45
Dział: Inne > Oferty pracy > GOPS > 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny
Wykonanie: Paulina Sekuła
1354. Data: 2018-07-30 11:18
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2018 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Paulina Sekuła
1355. Data: 2018-07-23 09:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1356. Data: 2018-07-23 09:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1357. Data: 2018-07-23 09:43
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1358. Data: 2018-07-23 09:42
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1359. Data: 2018-07-23 09:40
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1360. Data: 2018-07-23 09:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1361. Data: 2018-07-23 09:38
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1362. Data: 2018-07-23 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1363. Data: 2018-07-23 09:34
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1364. Data: 2018-07-23 09:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1365. Data: 2018-07-23 09:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2018 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1366. Data: 2018-07-23 09:01
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tczów dnia 24/07/2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
1367. Data: 2018-07-23 09:00
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Tczów dnia 24/07/2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
1368. Data: 2018-07-19 15:01
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
1369. Data: 2018-07-19 14:59
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
1370. Data: 2018-07-19 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Rawica_GPR.271.9.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1371. Data: 2018-07-18 09:38
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja nr WA.RET.070.1.400.3.2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
1372. Data: 2018-07-18 09:33
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja nr WA.RET.070.1.400.3.2018 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
1373. Data: 2018-07-18 09:30
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
1374. Data: 2018-07-18 09:29
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
1375. Data: 2018-07-17 14:37
Dział: Inne > Oferty pracy > GOPS > 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny
Wykonanie: Paulina Sekuła
1376. Data: 2018-07-17 14:36
Dział: Inne > Oferty pracy > GOPS > 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta rodziny
Wykonanie: Paulina Sekuła
1377. Data: 2018-07-13 15:09
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Gmina Tczów ogłasza trzeci pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na „Sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego pożarniczego STAR 200 o nr rej. ROJ 5252”
Wykonanie: Paulina Sekuła
1378. Data: 2018-07-13 15:07
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: OGŁOSZENIE Gmina Tczów ogłasza trzeci pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na "Sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego pożarniczego STAR 200 o nr rej. ROJ 5252"
Wykonanie: Paulina Sekuła
1379. Data: 2018-07-13 15:06
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Gmina Tczów ogłasza trzeci pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na „Sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego pożarniczego STAR 200 o nr rej. ROJ 5252”
Wykonanie: Paulina Sekuła
1380. Data: 2018-07-13 15:05
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Gmina Tczów ogłasza trzeci pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na „Sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego pożarniczego STAR 200 o nr rej. ROJ 5252”
Wykonanie: Paulina Sekuła