główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1321. Data: 2018-03-12 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów_GPR.271.2.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1322. Data: 2018-03-12 14:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów_GPR.271.2.2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1323. Data: 2018-03-12 08:15
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12-03-2018r
Wykonanie: Paulina Sekuła
1324. Data: 2018-03-12 08:14
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12-03-2018r
Wykonanie: Paulina Sekuła
1325. Data: 2018-02-27 13:02
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Paulina Sekuła
1326. Data: 2018-02-16 14:47
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 5415W Tczów - Wincentów w km 1+412 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w m. Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1327. Data: 2018-02-16 14:46
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 5415W Tczów - Wincentów w km 1+412 wraz z przebudową obustronnych dojazdów w m. Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1328. Data: 2018-02-13 16:03
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do 51+812 w miejscowości Rawica, gmina Tczów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1329. Data: 2018-02-13 16:02
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do 51+812 w miejscowości Rawica, gmina Tczów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1330. Data: 2018-01-30 11:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1331. Data: 2018-01-30 11:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1332. Data: 2018-01-30 11:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1333. Data: 2018-01-30 11:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1334. Data: 2018-01-30 11:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1335. Data: 2018-01-30 11:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1336. Data: 2018-01-30 11:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1337. Data: 2018-01-30 11:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1338. Data: 2018-01-30 11:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1339. Data: 2018-01-30 11:07
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały - 2017 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
1340. Data: 2018-01-29 10:32
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr Ra.80.2018 z dnia 23 stycznia 2018r.
Wykonanie: Paulina Sekuła
1341. Data: 2018-01-29 10:31
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr Ra.80.2018 z dnia 23 stycznia 2018r.
Wykonanie: Paulina Sekuła
1342. Data: 2018-01-25 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień > na rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1343. Data: 2018-01-25 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień > na rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1344. Data: 2018-01-24 21:38
Dział: Inne > Oferty, konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2018
Wykonanie: Mariusz Jarosz
1345. Data: 2018-01-19 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
1346. Data: 2018-01-19 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
1347. Data: 2018-01-19 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2018r._GPR.271.1.2018
Wykonanie: Paulina Sekuła
1348. Data: 2018-01-18 13:25
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV/186/2017
Wykonanie: Paulina Sekuła
1349. Data: 2018-01-18 13:24
Dział: Prawo Lokalne > Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLIV/186/2017
Wykonanie: Paulina Sekuła
1350. Data: 2018-01-18 13:06
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Paulina Sekuła