główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2020-06-05 11:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Tczów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2019-2023.
Wykonanie: Marlena Wilk
122. Data: 2020-06-05 10:22
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 4 czerwca 2020r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
Wykonanie: Marlena Wilk
123. Data: 2020-06-04 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Zapytania ofertowe > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów foliowych w Gminie Tczów
Wykonanie: Artur Wróbel
124. Data: 2020-06-04 14:24
Dział: Inne > Wybory na ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Wykonanie: Marlena Wilk
125. Data: 2020-06-04 14:22
Dział: Inne > Wybory na ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Wykonanie: Marlena Wilk
126. Data: 2020-06-04 14:14
Dział: Inne > Wybory na ławników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Wykonanie: Marlena Wilk
127. Data: 2020-06-04 14:12
Dział: Inne > Wybory na ławników
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Wykonanie: Marlena Wilk
128. Data: 2020-06-04 13:46
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Wykonanie: Anna Chołuj
129. Data: 2020-06-04 13:31
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Wykonanie: Anna Chołuj
130. Data: 2020-06-04 13:29
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Wykonanie: Anna Chołuj
131. Data: 2020-06-04 13:17
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Wykonanie: Anna Chołuj
132. Data: 2020-06-04 13:15
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Formularze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Wykonanie: Anna Chołuj
133. Data: 2020-06-04 13:10
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Formularze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Wykonanie: Anna Chołuj
134. Data: 2020-06-04 13:05
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 4 czerwca 2020r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
135. Data: 2020-06-04 13:02
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 4 czerwca 2020r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
136. Data: 2020-06-04 12:55
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 4 czerwca 2020r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
137. Data: 2020-06-04 12:28
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 3 CZERWCA 2020R.
Wykonanie: Anna Chołuj
138. Data: 2020-06-04 12:25
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.
Wykonanie: Anna Chołuj
139. Data: 2020-06-04 12:25
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.
Wykonanie: Anna Chołuj
140. Data: 2020-06-04 12:21
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
141. Data: 2020-06-04 12:17
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
142. Data: 2020-06-04 11:18
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2019 rok > Oświadczenia majątkowe radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych 2019 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
143. Data: 2020-06-04 11:10
Dział: Prawo Lokalne > Raporty o stanie Gminy Tczów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Tczów za rok 2019
Wykonanie: Anna Chołuj
144. Data: 2020-06-04 10:58
Dział: Prawo Lokalne > Raporty o stanie Gminy Tczów
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy w 2019 roku
Wykonanie: Anna Chołuj
145. Data: 2020-06-03 15:17
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
146. Data: 2020-06-03 15:16
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
147. Data: 2020-06-03 13:00
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-06-2020r.
Wykonanie: Anna Chołuj
148. Data: 2020-06-03 13:00
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-06-2020r.
Wykonanie: Anna Chołuj
149. Data: 2020-06-03 08:00
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Anna Chołuj
150. Data: 2020-06-03 07:59
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Wykonanie: Anna Chołuj