główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

811. Data: 2019-05-14 09:30
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 16-05-2019 r.
Wykonanie: Paulina Sekuła
812. Data: 2019-05-14 09:29
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 16-05-2019 r.
Wykonanie: Paulina Sekuła
813. Data: 2019-05-13 14:58
Dział: Inne > Wybory 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wykonanie: Paulina Sekuła
814. Data: 2019-05-08 13:28
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: młodszy referent ds. kadr i płac
Wykonanie: Paulina Sekuła
815. Data: 2019-05-08 13:23
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie Statutów Sołectw Gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
816. Data: 2019-05-08 13:23
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie Statutów Sołectw Gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
817. Data: 2019-05-08 13:22
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > 2019 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie Statutów Sołectw Gminy Tczów
Wykonanie: Paulina Sekuła
818. Data: 2019-05-08 11:33
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia 2019 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
819. Data: 2019-05-08 11:32
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia 2019 rok
Wykonanie: Paulina Sekuła
820. Data: 2019-05-08 10:58
Dział: Inne > Wybory 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wykonanie: Paulina Sekuła
821. Data: 2019-05-08 07:59
Dział: Inne > Wybory 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wykonanie: Paulina Sekuła
822. Data: 2019-05-07 15:35
Dział: Inne > Wybory 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wykonanie: Paulina Sekuła
823. Data: 2019-05-07 09:40
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Paulina Sekuła
824. Data: 2019-05-07 09:09
Dział: Organy > Skarbnik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skarbnik
Wykonanie: Paulina Sekuła
825. Data: 2019-05-07 09:08
Dział: Organy > Sekretarz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sekretarz
Wykonanie: Paulina Sekuła
826. Data: 2019-05-07 09:03
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Paulina Sekuła
827. Data: 2019-05-06 15:23
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7-05-2019 r.
Wykonanie: Paulina Sekuła
828. Data: 2019-05-06 15:22
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7-05-2019 r.
Wykonanie: Paulina Sekuła
829. Data: 2019-05-06 12:22
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2019r. dotyczące postępowania administracyjnego prowadzonego przez Marszałka Województwa mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych sporządzonego w celu określenia warunków hydrogeologicznych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł "Bronowice" na obwodnicy Puław)".
Wykonanie: Mariusz Jarosz
830. Data: 2019-05-06 12:22
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 26.04.2019r. dotyczące postępowania administracyjnego prowadzonego przez Marszałka Województwa mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych sporządzonego w celu określenia warunków hydrogeologicznych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) - Puławy (węzeł "Bronowice" na obwodnicy Puław)".
Wykonanie: Mariusz Jarosz
831. Data: 2019-05-06 10:24
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. zwoleński, woj. mazowieckie" oraz w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww przedsięwzięcia.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
832. Data: 2019-05-06 10:21
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. zwoleński, woj. mazowieckie"
Wykonanie: Mariusz Jarosz
833. Data: 2019-05-06 10:20
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. zwoleński, woj. mazowieckie"
Wykonanie: Mariusz Jarosz
834. Data: 2019-05-06 10:20
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. zwoleński, woj. mazowieckie"
Wykonanie: Mariusz Jarosz
835. Data: 2019-05-06 10:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. zwoleński, woj. mazowieckie" oraz w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww przedsięwzięcia.
Wykonanie: Mariusz Jarosz
836. Data: 2019-05-02 12:19
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: młodszy referent ds. kadr i płac
Wykonanie: Paulina Sekuła
837. Data: 2019-04-26 15:35
Dział: Inne > Wybory 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wykonanie: Paulina Sekuła
838. Data: 2019-04-25 13:20
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Paulina Sekuła
839. Data: 2019-04-25 13:12
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Paulina Sekuła
840. Data: 2019-04-25 13:10
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Paulina Sekuła