główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

61. Data: 2020-02-28 14:08
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
62. Data: 2020-02-28 14:06
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
63. Data: 2020-02-28 14:05
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z powołaniem na stanowisko.
Wykonanie: Anna Chołuj
64. Data: 2020-02-28 14:04
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z powołaniem na stanowisko.
Wykonanie: Anna Chołuj
65. Data: 2020-02-28 14:02
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
66. Data: 2020-02-28 14:01
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
67. Data: 2020-02-28 09:10
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-03-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
68. Data: 2020-02-28 09:08
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-03-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
69. Data: 2020-02-27 13:29
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Anna Chołuj
70. Data: 2020-02-27 13:26
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Anna Chołuj
71. Data: 2020-02-27 12:41
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Rewizyjna >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Anna Chołuj
72. Data: 2020-02-27 11:33
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu.
Wykonanie: Anna Chołuj
73. Data: 2020-02-27 11:32
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
74. Data: 2020-02-19 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
75. Data: 2020-02-19 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
76. Data: 2020-02-19 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
77. Data: 2020-02-19 15:05
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
78. Data: 2020-02-19 14:33
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.
Wykonanie: Anna Chołuj
79. Data: 2020-02-19 14:06
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Tczów dnia 26/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
80. Data: 2020-02-19 14:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Tczów dnia 26/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
81. Data: 2020-02-19 14:03
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
82. Data: 2020-02-19 14:02
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
83. Data: 2020-02-19 14:01
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
84. Data: 2020-02-19 14:00
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
85. Data: 2020-02-18 15:13
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
86. Data: 2020-02-18 15:12
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
87. Data: 2020-02-18 15:08
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
88. Data: 2020-02-18 15:07
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
89. Data: 2020-02-18 12:36
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 18.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nr ewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
90. Data: 2020-02-18 12:35
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 18.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nr ewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj