główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2020-02-12 15:01
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
362. Data: 2020-02-12 15:00
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
363. Data: 2020-02-12 15:00
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
364. Data: 2020-02-12 10:47
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
365. Data: 2020-02-11 10:22
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 12/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
366. Data: 2020-02-11 10:21
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 12/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
367. Data: 2020-02-10 14:17
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej.
Wykonanie: Anna Chołuj
368. Data: 2020-02-10 14:17
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej.
Wykonanie: Anna Chołuj
369. Data: 2020-02-06 13:13
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonanie: Anna Chołuj
370. Data: 2020-02-06 09:39
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonanie: Anna Chołuj
371. Data: 2020-02-06 09:38
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonanie: Anna Chołuj
372. Data: 2020-02-05 10:51
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Sekretarz Gminy Tczów - w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
Wykonanie: Anna Chołuj
373. Data: 2020-02-05 10:49
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Sekretarz Gminy Tczów - w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.
Wykonanie: Anna Chołuj
374. Data: 2020-02-04 14:25
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.
Wykonanie: Anna Chołuj
375. Data: 2020-02-04 14:24
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.
Wykonanie: Anna Chołuj
376. Data: 2020-02-04 14:22
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.
Wykonanie: Anna Chołuj
377. Data: 2020-02-04 14:21
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.
Wykonanie: Anna Chołuj
378. Data: 2020-02-03 14:54
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 05/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
379. Data: 2020-02-03 14:54
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tczów dnia 05/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
380. Data: 2020-02-03 14:52
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 05-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
381. Data: 2020-02-03 14:52
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 05-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
382. Data: 2020-01-30 15:30
Dział: Organy > Rada Gminy > Przewodniczący Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Gleguła
Wykonanie: Arkadiusz Baran
383. Data: 2020-01-30 15:28
Dział: Organy > Wójt Gminy > Wystąpienia publiczne >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Treść wiadomości
Wykonanie: Arkadiusz Baran
384. Data: 2020-01-30 14:54
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Arkadiusz Baran
385. Data: 2020-01-30 14:45
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Arkadiusz Baran
386. Data: 2020-01-30 14:34
Dział: Organy > Rada Gminy > Skład Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: RADNI RADY GMINY W TCZOWIE
Wykonanie: Arkadiusz Baran
387. Data: 2020-01-30 14:33
Dział: Organy > Rada Gminy > Przewodniczący Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Kołaga
Wykonanie: Arkadiusz Baran
388. Data: 2020-01-30 14:31
Dział: Organy > Sekretarz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sekretarz
Wykonanie: Arkadiusz Baran
389. Data: 2020-01-30 14:26
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Arkadiusz Baran
390. Data: 2020-01-30 08:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj