główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

331. Data: 2020-02-19 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
332. Data: 2020-02-19 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
333. Data: 2020-02-19 15:05
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
334. Data: 2020-02-19 14:33
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.
Wykonanie: Anna Chołuj
335. Data: 2020-02-19 14:06
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Tczów dnia 26/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
336. Data: 2020-02-19 14:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Tczów dnia 26/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
337. Data: 2020-02-19 14:03
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
338. Data: 2020-02-19 14:02
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
339. Data: 2020-02-19 14:01
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
340. Data: 2020-02-19 14:00
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
341. Data: 2020-02-18 15:13
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
342. Data: 2020-02-18 15:12
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
343. Data: 2020-02-18 15:08
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
344. Data: 2020-02-18 15:07
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
345. Data: 2020-02-18 12:36
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 18.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nr ewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
346. Data: 2020-02-18 12:35
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 18.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce: nr ewid. 184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
347. Data: 2020-02-18 12:28
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Wykonanie: Anna Chołuj
348. Data: 2020-02-18 12:27
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Wykonanie: Anna Chołuj
349. Data: 2020-02-18 12:24
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Wykonanie: Anna Chołuj
350. Data: 2020-02-18 12:23
Dział: Inne > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020r.
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Wykonanie: Anna Chołuj
351. Data: 2020-02-18 10:31
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
352. Data: 2020-02-18 10:30
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
353. Data: 2020-02-13 14:17
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
354. Data: 2020-02-13 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
355. Data: 2020-02-13 14:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
356. Data: 2020-02-13 09:19
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
357. Data: 2020-02-13 09:18
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
358. Data: 2020-02-12 15:02
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
359. Data: 2020-02-12 15:02
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
360. Data: 2020-02-12 15:02
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj