główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2020-03-03 09:50
Dział: Inne > Interpelacje i zapytania radnych > 2020 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja dotycząca obsługi prawnej świadczonej przez Radcę Prawnego urzędu.
Wykonanie: Anna Chołuj
302. Data: 2020-03-02 15:28
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o podjęciu przez Radę Gminy w Tczowie uchwały nr X/57/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj.mazowieckie
Wykonanie: Anna Chołuj
303. Data: 2020-03-02 15:00
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o podjęciu przez Radę Gminy w Tczowie uchwały nr X/57/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj.mazowieckie
Wykonanie: Anna Chołuj
304. Data: 2020-02-28 14:18
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Anna Chołuj
305. Data: 2020-02-28 14:16
Dział: Inne > Skargi, wnioski i petycje > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019 roku
Wykonanie: Anna Chołuj
306. Data: 2020-02-28 14:08
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
307. Data: 2020-02-28 14:06
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Wykonanie: Anna Chołuj
308. Data: 2020-02-28 14:05
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z powołaniem na stanowisko.
Wykonanie: Anna Chołuj
309. Data: 2020-02-28 14:04
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z powołaniem na stanowisko.
Wykonanie: Anna Chołuj
310. Data: 2020-02-28 14:02
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
311. Data: 2020-02-28 14:01
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > 2020 rok > Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
312. Data: 2020-02-28 09:10
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-03-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
313. Data: 2020-02-28 09:08
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-03-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
314. Data: 2020-02-27 13:29
Dział: Organy > Referaty i samodzielne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referaty
Wykonanie: Anna Chołuj
315. Data: 2020-02-27 13:26
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Anna Chołuj
316. Data: 2020-02-27 12:41
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Rewizyjna >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna
Wykonanie: Anna Chołuj
317. Data: 2020-02-27 11:33
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu.
Wykonanie: Anna Chołuj
318. Data: 2020-02-27 11:32
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Wykonanie: Anna Chołuj
319. Data: 2020-02-19 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
320. Data: 2020-02-19 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
321. Data: 2020-02-19 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
322. Data: 2020-02-19 15:05
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
323. Data: 2020-02-19 14:33
Dział: Inne > Oferty pracy > Urząd Gminy > 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych.
Wykonanie: Anna Chołuj
324. Data: 2020-02-19 14:06
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Tczów dnia 26/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
325. Data: 2020-02-19 14:05
Dział: Organy > Rada Gminy > Zawiadomienia o Sesjach Rady Gminy Tczów > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Tczów dnia 26/02/2020
Wykonanie: Anna Chołuj
326. Data: 2020-02-19 14:03
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
327. Data: 2020-02-19 14:02
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
328. Data: 2020-02-19 14:01
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
329. Data: 2020-02-19 14:00
Dział: Organy > Komisje Rady > Zawiadomienia o posiedzeniach komisji > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 26-02-2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
330. Data: 2020-02-18 15:13
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj