główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2020-01-30 15:28
Dział: Organy > Wójt Gminy > Wystąpienia publiczne >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Treść wiadomości
Wykonanie: Arkadiusz Baran
32. Data: 2020-01-30 14:54
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Struktura organizacyjna urzędu
Wykonanie: Arkadiusz Baran
33. Data: 2020-01-30 14:45
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Arkadiusz Baran
34. Data: 2020-01-30 14:34
Dział: Organy > Rada Gminy > Skład Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: RADNI RADY GMINY W TCZOWIE
Wykonanie: Arkadiusz Baran
35. Data: 2020-01-30 14:33
Dział: Organy > Rada Gminy > Przewodniczący Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Andrzej Kołaga
Wykonanie: Arkadiusz Baran
36. Data: 2020-01-30 14:31
Dział: Organy > Sekretarz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sekretarz
Wykonanie: Arkadiusz Baran
37. Data: 2020-01-30 14:26
Dział: Urząd > Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Arkadiusz Baran
38. Data: 2020-01-30 08:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
39. Data: 2020-01-30 08:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
40. Data: 2020-01-30 08:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
41. Data: 2020-01-30 08:29
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
42. Data: 2020-01-30 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
43. Data: 2020-01-30 08:24
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
44. Data: 2020-01-30 08:22
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały 2020 rok
Wykonanie: Anna Chołuj
45. Data: 2020-01-29 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień > na rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
Wykonanie: Artur Wróbel
46. Data: 2020-01-29 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień > na rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020
Wykonanie: Artur Wróbel
47. Data: 2020-01-24 09:41
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
48. Data: 2020-01-24 09:40
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
49. Data: 2020-01-24 09:39
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
50. Data: 2020-01-24 09:29
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.
Wykonanie: Anna Chołuj
51. Data: 2020-01-24 09:26
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
52. Data: 2020-01-24 09:26
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
53. Data: 2020-01-24 09:25
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
54. Data: 2020-01-24 09:23
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
55. Data: 2020-01-24 08:11
Dział: Inne > Ogłoszenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
Wykonanie: Anna Chołuj
56. Data: 2020-01-22 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
57. Data: 2020-01-22 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 02.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
58. Data: 2020-01-22 13:53
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 02.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".
Wykonanie: Anna Chołuj
59. Data: 2020-01-21 15:18
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów
Wykonanie: Mariusz Jarosz
60. Data: 2020-01-21 15:18
Dział: Inne > Środowisko > Inwestycje wpływające na środowisko >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów
Wykonanie: Mariusz Jarosz