artykuł nr 1

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 Załączniki do wniosku:

 

1. Mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000  szt. 2,

2. Mapa orientacja  szt.1,

3. Wypis z rejestru gruntów,

4. Wypis z rejestru budynków (jeżeli na działce znajdują się budynki).

 

Małgorzata Solecka

Urząd Gminy Tczów

Tel .48 676 80 22 w.19

e-mail: solecka@tczow.pl

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (czytelnie wypełniony i podpisany)