artykuł nr 1

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia

Z przyczyn ważnych dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Ważną przyczyną będzie nie tylko ciąża kobiety – może to być wycieczka zagraniczna lub podjęcie pracy w innym kraju.

Strona składa podanie o skrócenie terminy wyczekiwania i uiszcza opłatę za skrócenie terminu.