artykuł nr 1

Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

artykuł nr 2

Koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tczów w roku 2022

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe - wycinka 13 sztuk drzew - świerk pospolity

artykuł nr 4

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów"

artykuł nr 5

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Tczów w roku 2022