artykuł nr 1

Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek na terenie Gminy Tczów w 2022 roku

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczowie w roku 2022

artykuł nr 3

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin - Janów

artykuł nr 4

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI TCZÓW_GPR.271.5.2021

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 o 1061/2 o długości 931 mb gmina Tczów powiat zwoleński_GPR.271.2.2021.