artykuł nr 1

GPR.271.10.2019_Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borki od km 0+033 do km 0+885

artykuł nr 2

GPR.271.9.2019_Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2020r.

artykuł nr 3

GPR.271.8.2019_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2020 roku

artykuł nr 4

GPR.271.6.2019_Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Janów

artykuł nr 5

GPR.271.3.2019_Przebudowa drogi gminnej Brzezinki Stare - Karolin odc. długości 844 mb

Informacja z sesji otwarcia ofert_gpr.271.3.2019