artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów w 2019 roku_GPR.271.15.2018

artykuł nr 2

Sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2019 r. _ GPR.271.14.2018

artykuł nr 3

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Rawica_GPR.271.9.2018

artykuł nr 4

Zagospodarowanie placu zabaw w m. Lucin gm. Tczów_GPR.271.7.2018

Załącznik 2b_oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania
artykuł nr 5

Prowadzenie zajęć naukowo-technicznych w Gminie Tczów w ramach projektu "Akademia nauki w Gminie Tczów"_GPR_271.3.2018