główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Bartodzieje-Brzezinki Stare nr 450401W o długości 930mb

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 450405W Lucin-Janów o długości 950mb

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony : Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Józefów

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów

artykuł nr 5

Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2016 rok.