artykuł nr 1

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów

artykuł nr 2

Uzupełnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów

artykuł nr 4

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonegona na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Tczów i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Tczów i jej jednostek organizacyjnych