artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 2/2012

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe Nr 2/2012

Gmina Tczów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie naklejek na potrzeby projektu systemowego pn. "Szkoła Nowych Szans - projekt wspomagający szkoły Gminy Tczów"
artykuł nr 3

Unieważnienie zapytania ofertowego

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2012

Gmina Tczów zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pn. „Szkoła Nowych Szans – projekt wspomagający szkoły Gminy Tczów”