artykuł nr 1

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na przebudowę polegajacą na modernizacji i remoncie byłej szkoły w Bartodziejach na potrzeby swietlicy wiejskiej .

artykuł nr 2

Informacja dla oferentów - nr 3

artykuł nr 3

Informacja dla oferentów - nr 2

artykuł nr 4

Informacja dla oferentów

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowępolegajacą na modernizacji i remoncie byłej szkoły w Bartodziejech na potrzeby świetlicy wiejskiej