artykuł nr 1

Odpowiedzi na zapytania Oferentów- hala (2)

artykuł nr 2

Odpowiedzi na zapytania Oferentów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Hala sportowo-widowiskowa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Hala sportowo-widowiskowa

Załączniki:
Elektryka - Specyfikacja132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka - Opis techniczny113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna kanalizacji sanitarnej159 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót wewnętrznej inst co55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót kan zewn16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót instalacji wod-kan65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót instalacji wentylacji26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót budowlanych265 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka - Rys. nr E548 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka - Rys. nr E455 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka - Rys. nr E3134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka - Rys. nr E2175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka - Przedmiar73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Rzut przyziemia448 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Rzut dachu86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Przekroje613 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Opis PB98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Konstrukcja dachu89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Fundamenty794 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Elewacja508 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki - Detale66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja docieplenia ścian i hali sportowej238 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna652 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Harmonogram95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz ofertowy35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Umowa96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Zawiadomienie o rostrzygnięciu przetargu- boisko

artykuł nr 5

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu-droga Podzkarzówek