artykuł nr 1

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę chodnika w Janowie

 

    Tczów , 10  października   2007  r.

Znak: GPR- 341/ 18 /2007

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

  Zgodnie z art.92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień Publicznych  (Dz. U.  z 2006 r. Nr 164  poz.1163  z póź. zm )z  a w i a d a m i a m ,że w wyniku przetargu nieograniczonego odbytego w dniu  09 października 2007 r. na  budowę chodnika w Janowie  wybrano ofertę Nr 1 Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych , 26-700 Zwoleń , ul. 550- lecia 31    oferującego ogółem cenę  320 127,17    brutto.

 

 

 

Nr

 oferty

 

 

 

 

Nazwa , siedziba i adres  Oferenta

 

Punktacja

Kryterium  cena

 

  1.

 

 Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych

26-700 Zwoleń , ul. 550- lecia 31  

 

300

 

 

 

 Wójt Gminy

 /-/  Andrzej  Wolszczak

 

 

 

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o roztrzygnięciu przetargu na budowe trybun

 

   Tczów , 28 września   2007  r.

Znak: GPR- 341/ 16 /2007

 

 

    Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

  Zgodnie z art.92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień Publicznych  (Dz. U.  z 2006 r. Nr 164  poz.1163  z póź. zm )z  a w i a d a m i a m ,że w wyniku przetargu nieograniczonego odbytego w dniu  26 września  2007 r. na  budowę  trybun widowiskowych przy gminnym boisku sportowym w Tczowie wybrano ofertę Nr 1 Firma ,,WOJTPOL ‘’ sp.j. 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 1   oferującego ogółem cenę  248 826,32   brutto.

 

 

 

Nr

 oferty

 

 

 

 

Nazwa , siedziba i adres  Oferenta

 

Punktacja

Kryterium  cena

 

  1.

 

 ,,WOJTPOL ‘’ sp.j. 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa

 

300

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy

    /-/  Andrzej  Wolszczak

 

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Gmina T C Z Ó W ogłasza przetarg  nieograniczony na wykonanie  chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 12  w miejscowości Janów w km 527+074,00 do km 527 + 374,50 oraz w km od  527 + 694,00 do km 528 + 164,00 –strona prawa
artykuł nr 4

zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu -droga...

artykuł nr 5

Budowa Trybun Widowiskowych - Część Konstrukcyjna

Budowa Trybun Widowiskowych - Część Konstrukcyjna