artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony

Urząd Gminy w T C Z O W I E ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla do Urzędu Gminy i szkół na terenie gminy Tczów .(około 200 t )