artykuł nr 1

Oświadczenia

Załączniki:
Baran Arkadiusz - Wójt Gminy Tczów358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Arkadiusz Baran - Wójt Gminy Tczów - Wyjaśnienie do złożonego oświadczenia majątkowego.108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Barański Adrian Ryszard - Dyrektor SP w Tczowie296 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Barański Adrian Ryszard - na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora SP w Tczowie248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bednarczyk Joanna - Skarbnik Gminy143 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Czarnecka Ilona Magdalena - Kierownik GOPS w Tczowie147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Gajdzińska Marlena Ewa - na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora PG w Tczowie261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Gajdzińska Marlena Ewa - na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Żłobka w Tczowie260 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Gajdzińska Marlena Ewa - Dyrektor PG w Tczowie285 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Gajdzińska Marlena Ewa - Dyrektor Gminnego Żłobka w Tczowie313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kundys Sylwia - Inspektor GOPS w Tczowie168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Majewska Marta - Dyrektor PSP w Janowie215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Molga Anita - Kierownik SPZOZ Gminy Tczów231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pietraszewska Marlena Anna - objęcie stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie249 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pietrzyk Edyta - objęcie stanowiska p.o. Dyrektora Gminnego Żłobka w Tczowie293 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pyrgiel Katarzyna Zofia - objęcie stanowiska p.o. Dyrektora PG w Tczowie217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stachurska Anna - Dyrektor PSP w Rawicy287 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Tomczak Anna - Inspektor Urząd Gminy w Tczowie217 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wolińska Urszula - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wolińska Urszula - na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Woźniak Magdalena - Dyrektor PSP w Brzezinkach Starych224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zyglińska Iwona - objęcie stanowiska p.o. Dyrektora SP w Tczowie145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wólczyńska Renata Dorota - na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer