artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Tczów.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

artykuł nr 4

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku