artykuł nr 1

Wójt Gminy Tczów ogłasza konsultacje społeczne projektu: "Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".

Dostępne kategorie:
2021 rok
2020 rok
2019 rok
2018 rok