artykuł nr 1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Wójta Gminy Tczów oraz Radę Gminy Tczów.