artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe: Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy w związku z objęciem stanowiska od 01.09.2021 r. - korekta

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe: Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy w związku z objęciem stanowiska od 01.09.2021 r.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe: Dyrektora Gminnego Żłobka w Tczowie w związku z zatrudnieniem na stanowisku.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe: Dyrektora Przedszkola Gminnego w Tczowie w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora.

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe pracownika wydającego decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.