główna zawartość
artykuł nr 1

Skarga na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie.

artykuł nr 2

Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Tczów uchwały : "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

artykuł nr 3

Petycja w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2

artykuł nr 4

Petycja w sprawie programu dla zdrowia i dobra środowiska

artykuł nr 5

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego