artykuł nr 1

Informacja Obwodowchy Komisji Wyborczych o godzinie rozpoczęcia pracy

artykuł nr 2

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

artykuł nr 3

Prezentacje szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 5

Informacja o pierwszych posiedzeniach oraz szkoleniu obwodowych komisji wyborczych.