artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska z dniem 31.12.2020 r.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe: p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie, w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Kierownika GOPS.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 28.07.2020 r.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe: Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek