główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z powołaniem na stanowisko.

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe: Skarbnik Gminy Tczów - w związku z odwołaniem ze stanowiska.

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe: Sekretarz Gminy Tczów - w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.