artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

artykuł nr 4

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.