główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej.

Załączniki:
Załącznik 115 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2020 roku.

Załączniki:
Ogłoszenie 521 KB
Formularz zgłoszeniowy 200 KB
Klauzula informacyjna 345 KB
artykuł nr 4

Wójt Gminy Tczów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.