artykuł nr 1

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 28 listopada 2019 roku