główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie - w związku z zakończeniem kadencji

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie, w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach Starych

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej św. Jadwigi w Rawicy

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Tczowie - w związku z likwidacją placówki.