artykuł nr 1

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Kierownik Referatu Gospodarczego

artykuł nr 2

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

artykuł nr 3

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Tczowie: młodszy referent ds. kadr i płac

artykuł nr 4

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tczów: Sekretarz Gminy

artykuł nr 5

Wójt Gminy Tczów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tczów: radca prawny