główna zawartość
artykuł nr 1

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLIX/212/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Tczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 0 B
Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. 703 KB
Uchwała_Nr_XLVIII/207/2018_w_sprawie_podziału_Gminy_Tczow_naokręgi_wyborcze_oraz_ustalenia_ich_granic,_numerow_i_liczby_wybieranych_radnych_w_każdym_okręgu 517 KB
Obwieszczenie Wojta Gminy Tczow z dnia 21 sierpnia 2018r 323 KB
Obwieszczeniw Starosty Zwoleńskiego z dnia 20 sierpnia 2018r 274 KB
Obwieszczenie Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018r 289 KB
INFORMACJA 12 KB
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! 58 KB
Informacja Komisarza Wyborczego 18 KB
INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW 717 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego I 469 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego II 460 KB
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej Tczów 38 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 24.09.2018 r. w sprawie losowania OKW 186 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych 14 KB
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tczów MB
INFORMACJA o pierwszym posiedzeniu oraz szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w gminie Tczów 30 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Tczowie z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych kandydatach na wójta 19 KB
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Tczowie z dnia 1 października 2018 r o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych 22 KB
Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia limitów głosowania i ds. przeprowadzenia głosowania MB
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego 262 KB
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze woj. mazowieckiego 422 KB