artykuł nr 1

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzezinkach Starych

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE Gmina Tczów ogłasza trzeci pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na „Sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego pożarniczego STAR 200 o nr rej. ROJ 5252”

wóz strażacki
wóz strażacki
wóz strażacki
wóz strażacki
artykuł nr 3

Bezpłatne porady prawne dla mieszkaców powiatu zwoleńskiego harmonogram na 2018 rok

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzezinkach Starych będącej własnością Gminy Tczów

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Tczów Średni będącej własnością Gminy Tczów