artykuł nr 1

wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego- Wójta Gminy Tczów

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek