artykuł nr 1

Korekta Oświadczenia majątkowego Skarbnik - Jadwiga Nedzi

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek 2016