artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY TCZÓW

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Nadbudowa budynku OSP w Rawicy polegająca na zmianie konstrukcji dachu, oraz rozbudowie budynku o garaż"

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Nadbudowa budynku OSP w Rawicy polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowa budynku o garaż"

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia ogólnonarodowego położonego na terenie GMINY TCZÓW

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji polegającej na Nadbudowie Budynku OSP przewidzianej do realizacji na działce w obrębie miejscowości Rawica