artykuł nr 1

Korekty Oświadczeń majątkowych radnych

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych 2015 rok