artykuł nr 1

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ZA 2010 ROK