główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.

Załączniki:
Obwieszczenie 67 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.

Załączniki:
Obwieszczenie 95 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.

Załączniki:
Załącznik 211 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów

Załączniki:
Załącznik 294 KB
artykuł nr 5

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 29.08.2019 r. będącej elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie fermy drobiu w miejscowości Brzezinki Stare na działkach o numerach ewidencyjnych 103,104,105,106 w gminie Tczów, w powiecie zwoleńskim, w woj. mazowieckim.

Załączniki:
Załącznik 12 MB