artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Infrastruktury Technicznej dla Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW "Solar Borki"

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Infrastruktury Technicznej dla Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 1 MW "Solar Borki"

artykuł nr 3

Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wydaniu decyzji znak:GPR.6220.4.2018.DW(137) z dnia 15.06.2021 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości Brzezinki Stare na działkach o numerach ewidencyjnych 103, 104, 105, 106 w gminie Tczów, w powiecie zwoleńskim, w woj. mazowieckim.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach znak:GPR.6220.1.2020DW(11) z dnia 17.09.2020 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.

artykuł nr 5

Obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji znak:GPR.6220.1.2020DW(11) z dnia 17.09.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Podzakrzówek, gmina Tczów.