artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

artykuł nr 3

Zarządzenia 2021 rok