główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały 2020 rok

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr XX/115/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Tczów. 500 KB
Uchwała Nr XX/116/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 805 KB
Uchwała Nr XX/117/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Tczów. 336 KB
Uchwała Nr XX/118/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 312 KB
Uchwała Nr XX/119/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tczów. 330 KB
Uchwała Nr XX/120/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania radnej Katarzyny Gleguła ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczów. 348 KB
Uchwała Nr XXI/121/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Tczów 322 KB
Uchwała Nr XXI/122/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tczów 208 KB
Uchwała Nr XXI/123/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 252 KB
Uchwała Nr XXII/124/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Tczów 294 KB
Uchwała Nr XXII/125/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 556 KB
Uchwała Nr XXII/126/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 204 KB
Uchwała Nr XXII/127/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu 224 KB
Uchwała Nr XXIII/128/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tczów, w roku szkolnym 2019/2020 260 KB
Uchwała Nr XXIII/129/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 343 KB
Uchwała Nr XXIII/130/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/57/2019 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Brzezinki Stare w gminie Tczów, powiat zwoleński woj. mazowieckie 556 KB
Uchwała Nr XXIII/131/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020-2023 MB
Uchwała Nr XXIII/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 614 KB
Uchwała Nr XXIV/133/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów 331 KB
Uchwała Nr XXIV/134/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tczów w 2020 roku". 299 KB
Uchwała Nr XXIV/135/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Tczów 160 KB
Uchwała Nr XXIV/136/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku 76 KB
Uchwała Nr XXIV/137/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Gminy Tczów 125 KB
Uchwała Nr XXIV/138/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na radnego Gminy Tczów 127 KB
Uchwała Nr XXIV/139/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok 669 KB
Uchwała Nr XXV/140/2020 Rady Gminy Tczów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Tczów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tczów na lata 2019-2023. 405 KB
Uchwała Nr XXV/141/2020 Rady Gminy Tczów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tczów. 377 KB
Uchwała Nr XXV/142/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2020-2023. MB
Uchwała Nr XXV/143/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok. MB