artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.465.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr Ra.464.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr Ra.469.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr Ra.468.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr Ra.80.2018 z dnia 23 stycznia 2018r.